Kom i kontakt med din storhet

Soul Manifestation Coaching® är baserat på djup respekt för den förmåga, kunskap och kraftfullhet som finns inom varje människa. Du har alla svar du behöver för att kunna leva ditt liv så som du önskar, du behöver bara en verktygslåda med de rätta verktygen för att kunna ta fram de svaren, och Soul Manifestation Coaching är den verktygslådan. Vi erbjuder sessioner både på plats och på distans över internet.

Genom att ha en Soul Manifestation Coach som inte talar om för dig hur du ska nå ditt mål utan stärker dig och får dig att hitta svaren inom dig själv med hjälp av aktivt lyssnande, kreativa, öppna frågor, förtroende, närhet och direkt kommunikation upptäcker du din fulla potential och förmåga till eget växande och framgång i livet på alla plan - personligt och själsligt. Med Soul Manifestation Coaching kommer du i kontakt med din storhet, med det vi kallar Källan vilket ger dig en högre medvetenhet och kraftfullhet.


Syfte med coachingen

  • Att få en tydlig överblick på var du befinner dig just nu i livets olika sammanhang och utforska hur du känner för det.
  • Att se dina hinder som stoppar dig men främst vilka styrkor och begåvningar samt möjligheter du besitter för att eliminera hindren så att vägen till ditt mål öppnar sig och blir tydlig.
  • Att känna framgången och storheten i dig själv när målet är nått med vetskapen om att du faktiskt hade alla svaren själv.
  • Att befästa framgången och målet så att det förblir verklighet i ditt liv.
  • Att du ska nå in till din passion, glädje och kärlek till dig själv, andra och livet själv.
  • Att skapa frid och fred inom dig.
  • Psykoterapi och som har sin grund i En Kurs I Mirakler

Boka tid redan idag!

Här hittar du din egen Soul Manifestation Coach